https://faq.socialboards.no/netcomsender deg videre ..